Slovník pojmov o hre blackjack

Slovník pojmov o hre blackjack

2018-04-11 13:35:15 - Braňo "Ace"

Myslíte si že rozumiete všetkým výrazom a pojmom používaným pri hre blackjack? Ujasnite si význam slov v našom slovníku blackjacku.

8

 • 86'd – slangový výraz, ktorý označuje situáciu, kedy vás kasíno vykázalo z hry. Vo všeobecnosti najčastejšie kvôli podozreniu z podvádzania.

B

 • Balanced count – vyvážený systém počítania kariet, ktorý počíta s rovnováhou medzi plusovými a mínusovými kartami. To znamená, že ak by sme spočítali všetky karty v balíku, hodnota by bola nula.
 • Bankroll – suma peňazí, ktorú má hráč k dispozícii.
 • Blackjack – názov hry, v ktorej sa hráči pokúšajú dosiahnuť kartový súčet 21 a nepresiahnuť ho, a zároveň označuje najlepšiu možnú kartovú kombináciu v hre. Tvorená je esom a kartou s hodnotou 10 (čiže 10, J, Q a K).
 • Break – súčet kariet hráča je vyšší ako 21. Označuje sa aj ako Bust.
 • Bust – súčet kariet hráča je vyšší ako 21. Používa sa tiež výraz Break.
 • Bust card – karta, ktorá váš súčet na ruke navyšuje nad 21.
 • Basic strategy – základná stratégia je súbor akcií, ktoré zvyšujú vaše šance na výhru pri otvorení novej hry a nového balíka kariet. Líšia sa v závislosti na pravidlách hry.

C

 • Cut card – plastová karta, ktorú dealer používa na značenie bodu po ktorom dealer prekope karty.

D

 • Double alebo double down – zdvojnásobenie stávky. Ak má hráč na začiatku hry na ruke výhodnú kombináciu kariet, môže stávku zdvojnásobiť. V tom prípade však už krupiér vydá hráčovi iba jednu kartu a hra končí.
 • Draw – označuje situáciu kedy hráč prijíma prvú dodatočnú kartu k pôvodným dvom kartám.

E

 • Even money – ak hráč zahral blackjack a dealer má ako prvú kartu eso, ponúkne hráčovi even money. To znamená, že si hráč môže vybrať výplatu výhry v pomere 1:1 (obvykle je to 2:1). Hráč tak má šancu vyhnúť sa tomu, že hra skončí nerozhodne. Pozri stand off.

F

 • First base – miesto po dealerovej ľavici, tento hráč dostáva ako prvý karty a pri neturnajových hrách začína ako prvý.
 • Five card Charlie – v niektorých hrách, pokiaľ hráč ani s piatimi kartami neprekročí súčet 21, získava bonus alebo automaticky vyhráva.

H

 • Hard hand – termín, ktorý sa uplatňuje vtedy ak hráč nemá v ruke eso a pri ďalšom hite mu hrozí bust.
 • High Roller – veľký hráč, takto sa označujú hráči s vysokými stávkami, ktorí hrajú o veľké peniaze.
 • Hit – vypýtanie si ďalšej karty.
 • Hole card – dealerova karta, otočená lícom dolu, ktorá sa otočí až vtedy keď hráči zahrajú svoje ruky.

I

 • Insurance – poistenie, môže sa aplikovať vtedy, ak dealer vytiahne ako prvú kartu eso a hrozí, že ďalšou kartou dosiahne blackjack. Hráč má vtedy možnosť na špeciálnom poli staviť polovicu svojej pôvodnej stávky. Ak potom dealer skutočne dosiahne blackjack, hráč dostane vyplatené poistenie v pomere 2:1. Ak však dealer blackjack nedosiahne hráč tratí.

N

 • Natural – blackjack dosiahnutý pomocou prvých dvoch kariet.

P

 • Penetration – percentuálne vyjadrenie toho koľko kariet bolo rozdaných predtým ako dealer znova zamiešal karty alebo vzal nový balík.
 • Pitch game – hra blackjacku hraná s jedným až dvoma balíkmi kariet, ktoré dealer rozdeľuje z ruky.

S

 • Shoe – zariadenie používané na uloženie viacerých balíkov kariet. Dealer z neho rozdáva karty pri shoe game.
 • Shoe game – hra blackjacku hraná so 4 až 8 balíkmi kariet, ktoré sú uložené v špeciálnom zariadení – shoe. Dealer rozdáva karty priamo z tohto zariadenia.
 • Soft hand – mäkká ruka, situácia, kedy hráč má na ruke minimálne jedno eso.
 • Split – rozdelenie, hráč ho môže uplatniť vtedy ak má na ruke dve karty rovnakej hodnoty. Môže si ich rozdeliť a hrať s každou z nich separátne, pričom môže staviť na obe z nich, teda zdvojnásobiť stávku.
 • Stand – výraz, ktorým hráč dá najavo, že už nechce ďalšiu kartu.
 • Stand off – remíza, hráč aj dealer majú na ruke rovnaký súčet kariet. V tomto prípade nikto nevyhral a dealer hráčovi vracia stávku v plnej výške. Používa sa aj výraz Push.
 • Stiff Hand – každá Hard hand so súčtom 12 až 16, kde každou ďalšou kartou už hrozí bust.
 • Surrender – niektoré typy hier umožňujú zložiť karty. Ide o akciu pri ktorej hráč zahodí karty z ruky výmenou za polovicu svojej stávky.

T

 • Third base – miesto pri stole, ktoré je po pravej ruke dealera. Hráč, ktorý zvyčajne hráva ako posledný.

U

 • Unbalanced count – nevyvážený systém počítania kariet. Ide o všetky systémy blackjacku, ktoré po spočítaní kariet v balíku nemajú výsledný súčet rovný nule.
 • Upcard – karta dealera otočená lícom k hráčom.
Vyskúšajte obľúbené hry zadarmo
Cashback Blackjack Kartová hra Playtech Hraj
Premium Blackjack Kartová hra Playtech Hraj

Pri používaní tejto stránky sa využívajú cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu obsahu. Používaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies tak ako je uvedené v našich Pravidlách používania cookies.

Súhlasím