Slovník pojmov o hre blackjack

Slovník pojmov o hre blackjack

2018-04-11 13:35:15 - Stipe Brnas

Myslíte si že rozumiete všetkým výrazom a pojmom používaným pri hre blackjack? Ujasnite si význam slov v našom slovníku blackjacku.

8

 • 86'd – slangový výraz, ktorý označuje situáciu, kedy vás kasíno vykázalo z hry. Vo všeobecnosti najčastejšie kvôli podozreniu z podvádzania.

B

 • Balanced count – vyvážený systém počítania kariet, ktorý počíta s rovnováhou medzi plusovými a mínusovými kartami. To znamená, že ak by sme spočítali všetky karty v balíku, hodnota by bola nula.
 • Bankroll – suma peňazí, ktorú má hráč k dispozícii.
 • Blackjack – názov hry, v ktorej sa hráči pokúšajú dosiahnuť kartový súčet 21 a nepresiahnuť ho, a zároveň označuje najlepšiu možnú kartovú kombináciu v hre. Tvorená je esom a kartou s hodnotou 10 (čiže 10, J, Q a K).
 • Break – súčet kariet hráča je vyšší ako 21. Označuje sa aj ako Bust.
 • Bust – súčet kariet hráča je vyšší ako 21. Používa sa tiež výraz Break.
 • Bust card – karta, ktorá váš súčet na ruke navyšuje nad 21.
 • Basic strategy – základná stratégia je súbor akcií, ktoré zvyšujú vaše šance na výhru pri otvorení novej hry a nového balíka kariet. Líšia sa v závislosti na pravidlách hry.

C

 • Cut card – plastová karta, ktorú dealer používa na značenie bodu po ktorom dealer prekope karty.

D

 • Double alebo double down – zdvojnásobenie stávky. Ak má hráč na začiatku hry na ruke výhodnú kombináciu kariet, môže stávku zdvojnásobiť. V tom prípade však už krupiér vydá hráčovi iba jednu kartu a hra končí.
 • Draw – označuje situáciu kedy hráč prijíma prvú dodatočnú kartu k pôvodným dvom kartám.

E

 • Even money – ak hráč zahral blackjack a dealer má ako prvú kartu eso, ponúkne hráčovi even money. To znamená, že si hráč môže vybrať výplatu výhry v pomere 1:1 (obvykle je to 2:1). Hráč tak má šancu vyhnúť sa tomu, že hra skončí nerozhodne. Pozri stand off.

F

 • First base – miesto po dealerovej ľavici, tento hráč dostáva ako prvý karty a pri neturnajových hrách začína ako prvý.
 • Five card Charlie – v niektorých hrách, pokiaľ hráč ani s piatimi kartami neprekročí súčet 21, získava bonus alebo automaticky vyhráva.

H

 • Hard hand – termín, ktorý sa uplatňuje vtedy ak hráč nemá v ruke eso a pri ďalšom hite mu hrozí bust.
 • High Roller – veľký hráč, takto sa označujú hráči s vysokými stávkami, ktorí hrajú o veľké peniaze.
 • Hit – vypýtanie si ďalšej karty.
 • Hole card – dealerova karta, otočená lícom dolu, ktorá sa otočí až vtedy keď hráči zahrajú svoje ruky.

I

 • Insurance – poistenie, môže sa aplikovať vtedy, ak dealer vytiahne ako prvú kartu eso a hrozí, že ďalšou kartou dosiahne blackjack. Hráč má vtedy možnosť na špeciálnom poli staviť polovicu svojej pôvodnej stávky. Ak potom dealer skutočne dosiahne blackjack, hráč dostane vyplatené poistenie v pomere 2:1. Ak však dealer blackjack nedosiahne hráč tratí.

N

 • Natural – blackjack dosiahnutý pomocou prvých dvoch kariet.

P

 • Penetration – ein Prozentsatz, der angibt, wie viele Karten ausgegeben wurden, bevor der Croupier ein neues Deck geöffnet oder das Deck gemischt hat.
 • Pitch game – ein Blackjack Spiel, das mit einem oder zwei Kartendecks gespielt wird, die der Croupier aus seiner Hand verteilt.

S

 • Shoe – ein Schuh ist ein Mittel, das zur Aufbewahrung mehrerer Kartendecks verwendet wird. Der Croupier verwendet es, um Karten während des sogenannten „Shoe Game“ auszugeben.
 • Shoe game –hein Blackjack Spiel, das mit 4 oder 8 Kartendecks gespielt wird, die in einer besonderen Vorrichtung namens Shoe (Schuh) aufbewahrt werden. Der Croupier gibt die Karten direkt aus diesem Shoe aus.
 • Soft hand – die Situation, in der der Spieler mindestens ein Ass auf der Hand hat.
 • Split – eine vom Spieler wählbare Operation, wenn er zwei Karten desselben Werts auf der Hand hat. Diese können geteilt und separat gespielt werden. In diesem Fall kann der Spieler auf beide setzen, d. h. sein Einsatz verdoppeln.
 • Stand – von Spielern verwendeter Begriff, um zu signalisieren, dass sie keine weitere Karte möchten.
 • Stand off – ein Unentschieden; dies tritt ein, wenn Croupier und Spieler denselben Kartenwert auf der Hand haben. In diesem Fall gibt es keinen Gewinner, und der Croupier gibt dem Spieler den gesamten Einsatz zurück. Dies wird auch Push genannt.
 • Stiff Hand – jede Hard Hand mit einer Kartenwertsumme im Bereich von 12 bis 16, wobei jede zusätzliche Karte das Risiko eines Bust bedeutet.
 • Surrender – einige Spielarten erlauben es dem Spieler aufzugeben. Dies ist eine Aktion, bei der Spieler ihre Hand aufgeben und im Austausch dafür die Höhe ihres halben Einsatzes erstattet bekommen.

T

 • Third base – miesto pri stole, ktoré je po pravej ruke dealera. Hráč, ktorý zvyčajne hráva ako posledný.

U

 • Unbalanced count – nevyvážený systém počítania kariet. Ide o všetky systémy blackjacku, ktoré po spočítaní kariet v balíku nemajú výsledný súčet rovný nule.
 • Upcard – karta dealera otočená lícom k hráčom.
Vyskúšajte obľúbené hry zadarmo
Atlantic City Blackjack Kartová hra Microgaming Hraj
Double Exposure Blackjack Gold Kartová hra Microgaming Hraj
European Blackjack GOLD Kartová hra Microgaming Hraj

Pri používaní tejto stránky sa využívajú cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu obsahu. Používaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies tak ako je uvedené v našich Pravidlách používania cookies.

Súhlasím